Den: 9. 12. 2023

PRO-STATIC Blansko – FPO Blansko

-

PRO-STATIC Blansko – Čížovky Boskovice

-

Čížovky Boskovice – TRIANGL Rájec-Jestřebí "B"

-

FFK KOBRA Blansko – Staroblansko

-

Staroblansko – FC auto-benke.cz Ráječko

-

TJ Rakovec Kotvrdovice – FFK KOBRA Blansko

-

FC Vesuf – TJ Rakovec Kotvrdovice

-