Den: 11. 11. 2023

FC Vesuf – FFK KOBRA Blansko

-

FC auto-benke.cz Ráječko – FC Vesuf

-

FC auto-benke.cz Ráječko – TRIANGL Rájec-Jestřebí "B"

-

TRIANGL Rájec-Jestřebí "B" – FPO Blansko

-